Ing. Veronika Horáčková

Master's thesis

Efekt některých polysacharidů a derivátů celulózy na vybrané druhy bakterií

Effect of some polysaccharides and derivates of cellulose on chosen bacteria
Anotácia:
Suspenzní bujónovou metodou byl zkoumán pozitivní, případně negativní vliv galaktomananu, glukomananu, chitosanu a derivátů celulózy na probiotické bakterie Lactobacillus lactis a Enterococcus faecalis. Testované vzorky byly použity v koncentrační řadě 1, 2 a 3 hm %. U chitosanu byl prokázán inhibiční účinek ve všech použitých koncentracích. Glukomanan a hydroxyethylcelulóza působily po 3 dnech inkubace …viac
Abstract:
Positive or negative effects of galactomannan, glucomannan, chitosan and derivates of celulose were studied with suspenzion broth method on probiotic bacteria Lactobacillus lactis and Enterococcus faecalis. The samples were tested in the 1, 2 and 3 % concentrations. In all used concentrations chitosan has shown chitosanu inhibitory effects. After 3 days of incubation it was observed the reduction of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedúci: doc. Ing. Jarmila Vytřasová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horáčková, Veronika. Efekt některých polysacharidů a derivátů celulózy na vybrané druhy bakterií. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / odbor:
Chemistry and Technology of Foodstuffs / Evaluation and Analysis of Foodstuffs

Práce na příbuzné téma