Bc. Michal Kopeček

Bakalářská práce

Using Vocabulary Games in ELT

Using Vocabulary Games in ELT
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem Využití her při výuce slovní zásoby informuje čtenáře o důležitosti a významu her při osvojování si slovní zásoby anglického jazyka. Krátce představuje hry, které se mohou použít, aby se rozvinula slovní zásoba těch, co se jazyk učí. Práce dále obsahuje dotazník, jenž poskytuje užitečná data. Součástí práce je i malý experiment, který byl použit, aby ukázal skutečný význam …více
Abstract:
This bachelor thesis called "Using Vocabulary Games in ELT" informs readers about the importance of using vocabulary games in English classes. It gives a short presentation of games that can be used to develop learners' vocabulary. It further contains a questionnaire that gives useful data. The part of the work is also a little experiment that was used to show the real importance and benefit of vocabulary …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta