Bc. Tereza Klazarová

Master's thesis

Slabičné konsonanty ve stč. verši

Syllabic consonants in Old Czech poetry
Abstract:
Práce se zabývá vývojem neslabičných konsonantů, resp. likvid, ve slabičné, a to na základě staročeských veršovaných památek. Jako podklad pro provedenou analýzu slouží relevantní slova nacházející se v pravidelných oktosylabických verších vygenerovaná ze staročeské textové banky poskytované internetovou aplikací Vokabulář webový.
Abstract:
This thesis deals with the development of non-syllabic consonants into syllabic, on the basis of Czech historical verse. As a base for the analysis are used relevant words found in octosyllabic verse generated from a text bank provided by a web application Vokabulář webový.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta