Bc. Kyšková Kyšková

Diplomová práce

Motivace a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti

Motivating and rewarding employees in the selected company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá motivováním a odměňováním zaměstnanců ve vybrané společnosti a jeho zlepšením. V první části je uvedena teoretická část práce, která popisuje motivace, odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody. Ve druhé části je nejprve představena vybraná společnost, dále její systém motivování, odměňování jejich zaměstnanců a zaměstnanecké výhody. Pomocí dotazníkového šetření je provedena …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the system of employee remuneration and their motivation in the selected company and subsequent improvement. The first chapter contains a theoretical part describing motivation, remuneration system and employee benefits. The second part is a description of the goal and methodology of the work. The third part introduces the selected company and then their system of remuneration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/f3eyr/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management