Ing. Josef DVOŘÁK

Disertační práce

Teorie a metodika komplexní predikce a analýzy rizik konstruovaných technických produktů

Theory and Methodology of complex risk prediction and Analysis of designed technical products
Anotace:
Disertační práce je zaměřena na problematiku predikce a analýzy rizik technických produktů v rámci jejich životního cyklu. Úvodní část obsahuje rešerši stavu poznání v oblasti životního cyklu produktu, rizik a metod predikce a analýzy rizik. Jako teoretická a metodická podpora pro metodiku predikcí rizik jsou uplatněny poznatky Engineering Design Science and Methodology (EDSM). Tyto poznatky jsou následně …více
Abstract:
The dissertation thesis is focused on the risk prediction and analyses of designed technical products within their life cycle. The introductory part contains a review of the state of knowledge in the field of product life cycle, risk and methods of prediction and risk analysis of technical products. Engineering Design Science and Methodology (EDSM) is used as a theoretical and methodological support …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁK, Josef. Teorie a metodika komplexní predikce a analýzy rizik konstruovaných technických produktů. Plzeň, 2019. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Doktorský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba strojů a zařízení