Ing. Josef DVOŘÁK

Doctoral thesis

Teorie a metodika komplexní predikce a analýzy rizik konstruovaných technických produktů

Theory and Methodology of complex risk prediction and Analysis of designed technical products
Abstract:
Disertační práce je zaměřena na problematiku predikce a analýzy rizik technických produktů v rámci jejich životního cyklu. Úvodní část obsahuje rešerši stavu poznání v oblasti životního cyklu produktu, rizik a metod predikce a analýzy rizik. Jako teoretická a metodická podpora pro metodiku predikcí rizik jsou uplatněny poznatky Engineering Design Science and Methodology (EDSM). Tyto poznatky jsou následně …more
Abstract:
The dissertation thesis is focused on the risk prediction and analyses of designed technical products within their life cycle. The introductory part contains a review of the state of knowledge in the field of product life cycle, risk and methods of prediction and risk analysis of technical products. Engineering Design Science and Methodology (EDSM) is used as a theoretical and methodological support …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DVOŘÁK, Josef. Teorie a metodika komplexní predikce a analýzy rizik konstruovaných technických produktů. Plzeň, 2019. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Mechanical Engineering

Doctoral programme / field:
Mechanical Engineering / Design of Machines and Equipment