Bc. Jiří Gombár

Bachelor's thesis

Smyčka jako materiál současné elektronické hudby

Loop as a material of contemporary electronic music
Abstract:
Tématem bakalářské práce je historický vývoj „hudebních smyček“, jejichž princip je znám už od středověku, od kterého prošly značným vývojem díky technologickému pokroku, v posledních letech pak díky počítačové technologii. V současnosti je zvykem smyčky využívat v běžné hudební produkci kvůli úspoře času a paměti - hudební software v současnosti umožňuje rychlou práci se smyčkami (např. FL Studio …more
Abstract:
This paper deals with historical development of "music loops", which are know from medieval age and which went through rapid delelopment due to technological process. Today we use loops to save both time and computer memory - music software allows us to create loop variation very fast (f.e. FL Studio, GarageBand, Ableton). Due to its technological implication we can use loops as a components to be …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2014
  • Supervisor: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Theses on a related topic