Mgr. Veronika Veselá

Bakalářská práce

Činnost herních specialistů v českých nemocnicích

The Work of the Play Specialists at Czech Hospitals
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou herního specialisty. V první části práce je popsán význam herního specialisty pro hospitalizované dítě a jeho rodinu. Dále je vymezena pozice herního specialisty v multidisciplinárním týmu pečujícím o dítě při jeho pobytu v nemocnici. Součástí teoretické části práce je i historie vývoje pozice herního specialisty a seznámení se současnou situací jak v České …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the play specialist. In the first part there is described the importance of the play specialist for the hospitalized child and his family. Then there is defined the position of the play specialist in the multidisciplinary team caring for the child during his stay in the hospital. One chapter of the theoretical part is about development of the play specialist profession …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karina Valeeva

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta