Bc. Petra Hrabcová

Diplomová práce

Byrokracie jako klasický model řízení veřejné správy

Bureaucracy as a Classical Model of Management in Public Administration
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnotit byrokracii jakožto klasický model řízení veřejné správy. Součástí práce je definice samotného pojmu byrokracie a začlenění byrokratického řízení v historickém vývoji. Jsou popsány výhody a nevýhody byrokracie a zmíněno její kritické hodnocení. V práci jsou, z důvodů srovnání, uvedeny alternativní koncepce řízení veřejné správy. V závěrečné části práce je zaujato stanovisko …více
Abstract:
The aim of this dissertation is to evaluate bureaucracy as a classical model of public administration. It provides an explanation of the meaning of bureaucracy and where bureaucracy relates to historical process. This thesis portrays advantages and disadvantages of bureaucracy and its critical evaluation. As a result of comparisons, alternative models are mentioned. In final part of the thesis the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Alena Kerlinová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta