Ing. Tereza Veldová

Bakalářská práce

Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace

Product placement and its use in the context of integrated marketing communications
Anotace:
Bakalářská práce Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace se nejprve věnuje vysvětlení obecného pojmu marketing – co znamená a co vše zahrnuje. Klade důraz na nové trendy v marketingové komunikaci, které jsou příbuzné s termínem product placement. Práce definuje product placement jako marketingový nástroj, jeho historii, jeho formy a jeho právní předpisy z hlediska …více
Abstract:
Bachelor thesis Product placement and its use in the context of integrated marketing communication at first focuses on explanation of term marketing in general - what the term means and also theme inclusion. Emphasis on new trends in marketing communication, which are related with the term of product placement. Bachelor thesis defines product placement as a marketing tool, its history, its forms and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. MgA. Jiří Svoboda
  • Oponent: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní