Theses 

Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace – Ing. Tereza Veldová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Tereza Veldová

Bachelor's thesis

Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace

Product placement and its use in the context of integrated marketing communications

Abstract: Bakalářská práce Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace se nejprve věnuje vysvětlení obecného pojmu marketing – co znamená a co vše zahrnuje. Klade důraz na nové trendy v marketingové komunikaci, které jsou příbuzné s termínem product placement. Práce definuje product placement jako marketingový nástroj, jeho historii, jeho formy a jeho právní předpisy z hlediska Evropské unie i České republiky. Následně jsou popsány konkrétní příklady použití nástroje product placement v České republice a v USA. Účinnost pojmu product placement, jakožto marketingového nástroje, je na závěr potvrzena v dotazníkovém šetření.

Abstract: Bachelor thesis Product placement and its use in the context of integrated marketing communication at first focuses on explanation of term marketing in general - what the term means and also theme inclusion. Emphasis on new trends in marketing communication, which are related with the term of product placement. Bachelor thesis defines product placement as a marketing tool, its history, its forms and its legal framework for the European Union and Czech Republic. In following parts there are described specific examples of product placement in Czech Republic and the USA. The effectiveness of the concept of product placement as a marketing tool is at the final part proved with questionnaire research.

Keywords: marketing, product placement, nové trendy, legislativa, analýza, new trends, legislation, analysis

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: prof. MgA. Jiří Svoboda
  • Reader: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 23/5/2019 09:18, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz