MgA. Karla Mynaříková, DiS.

Bakalářská práce

Ensemble Opera Diversa

Ensemble Opera Diversa
Anotace:
Diplomová práce ,,Ensemble Opera Diversa" pojednává o unikátním brněnském souboru. Přibližuje okolnosti jeho vzniku a charakterizuje jeho činnost.
Abstract:
Diploma thesis „Ensemble Opera Diversa” deals with unique ensemble from Brno. It approaches origin of this group and characterizes its activity.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Sýkora, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Karel Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/lal42/