Bc. Sandra Mašatová

Diplomová práce

Elektronické bankovnictví

The Electronic Banking
Anotace:
Tato diplomová práce přináší základní informace o popisu jednotlivých forem elektronického bankovnictví. V první kapitole je práce zaměřena na historický vývoj elektronického bankovnictví jak ve světě, tak v České republice. V následujících dvou kapitolách se práce věnuje jednotlivým formám elektronického bankovnictví, jejich rozdělení, výhodám, nevýhodám a rizikům. Ve čtvrté části je popsána charakteristika …více
Abstract:
This dissertation brings basic information on description of single forms of electronic banking. The first chapter is focused on historic progress of electronic banking both in the world and here in the Czech republic. In the next two chapters this work attend to each form of electronic banking, its seperation, advantages, disadvantages and risks. In the fourth part the electronic banking products …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Kalabis
  • Oponent: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance