Radim Karnůfek

Bakalářská práce

Sanace a dekontaminace životního prostředí po průmyslových haváriích

The Remediation and Decontamination of the Environment after Industrial Accidents
Anotace:
Tato práce se zabývá problémem sanace a dekontaminace životního prostředí po průmyslových haváriích. Úvodní část je věnovaná legislativě, jež se vztahuje k dané problematice. Dále jsou zde uvedeny případy nejvýznamnějších havárií, které výrazně ovlivnili životní prostředí i člověka. V závěru teoretické části jsou detailně popsány nejdůležitější sanační a dekontaminační metody, jež se používají u nás …více
Abstract:
My hesis is focused on the problem of remediation and decontamination of the environment after industrial accidents. The foreword deals with the legislation, related to mentioned problem. Next, examples of the most serious accidents are given. All of them affected the environment and human lives. The conclusion describes the most important methods of remediation and decontamination used in our country …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Karnůfek, Radim. Sanace a dekontaminace životního prostředí po průmyslových haváriích. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe