Bc. Soňa Režná

Diplomová práce

Dohoda o výkonu pěstounské péče z pohledu pečujících osob

Foster Care Provision Settlement from the Perspective of Carers
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice pěstounské péče. Konkrétně je diplomová práce zaměřena na vysvětlení toho, jak funguje klasická pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu. Velká pozornost je věnována celkovému procesu svěření dítěte do pěstounské péče. V závěru teoretické části diplomové práce je detailně rozpracovaná problematika dohod o výkonu pěstounské péče, což přímo navazuje …více
Abstract:
My diploma thesis deals with problems of foster care. Specifically it is focused on explanation of classic foster care and foster care for temporary period. A big attention is focused on process of entrusting child to foster care. The end of diploma thesis is about problems of agreements of execution foster care, and it follows in practical part. The main aim of practical part is to find out how care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014
Zveřejnit od: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Kitliňská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Režná, Soňa. Dohoda o výkonu pěstounské péče z pohledu pečujících osob. Zlín, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe