Jitka RUSKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Buněčná a molekulární stavba bílé tukové tkáně, její časná cytogeneze a vztah ke vzniku obezity

Cellular and molecular composition of white adipose tissue, its early cytogenesis and relation to obesity
Anotace:
Celosvětový nárůst obezity vedl v minulých letech ke zvýšenému zájmu vědy o buněčnou a molekulární stavbu bílé tukové tkáně. Bylo zjištěno, že se nejedná jen o energetický rezervoár pro období hladovění, ale že samotné tukové buňky, adipocyty, produkují řadu látek, adipokinů, účastnících se mnoha fyziologických funkcí, počínaje regulací příjmu potravy až po regulaci průběhu zánětu. Nově je zkoumána …více
Abstract:
The world wide progress of obesity in human induces an increase of interests in cellular and molecular structure of the white adipose tissue. It´s known, that the adipose tissue is not only the energy reservoar for starvation period, but the fat cells, adipocytes, produce a numerous substances, adipokines, with various physiologic functions, as from the control of food intake, ends with the inflammatory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. MUDr. Vladislav Mareš, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUSKOVÁ, Jitka. Buněčná a molekulární stavba bílé tukové tkáně, její časná cytogeneze a vztah ke vzniku obezity. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biologie