Mgr. Klára Papežová, Ph.D.

Disertační práce

Životní styl žen – úroveň nutričních znalostí těhotných žen a způsoby jejich získávání

The Lifestyle of Woman-the Level of Nutritional Knowledge of Pregnant Woman and the Methods of Obtainment
Anotace:
Disertační práce hodnotí úroveň nutričních znalostí těhotných žen, které jsou stěžejní pro posílení vhodného chování ve spojení s výživou a mohou ovlivnit celý průběh těhotenství. Tyto znalosti jsou posuzovány v různých oblastech výživových doporučení pro období gravidity, která jsou významná pro zdraví ženy i vyvíjejícího se plodu. Práce v souvislosti s tím ověřuje vliv vybraných sociodemografických …více
Abstract:
The dissertation evaluates the level of nutritional knowledge of pregnant women, which is crucial for strengthening appropriate behavior in connection with nutrition and can influence the entire course of pregnancy. This knowledge is asses-sed in various areas of nutritional recommendations for the period of pregnancy, which are important for the health of the woman and the developing fetus. In con …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2024
  • Vedoucí: Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D., MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie