Jan Kramoliš

Diplomová práce

Ekonomie kriminality a hospodářský cyklus: případ ČR.

Economics of Crime and Business Cycle: The Case of the Czech Republic
Anotace:
Cílem této práce je ověřit vliv hospodářského cyklu na celkovou, násilnou a majetkovou kriminality. Beckerův model kriminality je teoretickou základnou celé práce. Testovaný vzorek se skládá ze 44 pozorování čtvrtletních časových řad pocházejících z ČR mezi lety 2008 a 2018. V práci jsou analyzovány tři ekonometrické modely, které se od sebe liší dle vysvětlované proměnné: celková kriminalita, násilná …více
Abstract:
The aim of this thesis is to verify the impact of the business cycle on total, violent and property crime. The basic theoretical fundament for our empirical analysis is Becker´s model of crime. The full sample consists of 44 observations of quarterly time series in the Czech Republic between years 2008 and 2018. I analyse three econometric models according to the explained variables: total crime, violent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2020
  • Vedoucí: Helena Chytilová
  • Oponent: Lubomír Cingl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78772