Bc. Jan BOLEK

Diplomová práce

Faktory ovlivňující oblíbenost/neoblíbenost přírodopisu v jednotlivých ročnících na 2. stupni ZŠ

Anotace:
Předložená diplomová práce "Faktory ovlivňující oblíbenost/neoblíbenost přírodopisu v jednotlivých ročnících na 2. stupni ZŠ" se věnuje především analýze postojů žáků 2. stupně základních škol k vyučovacímu předmětu přírodopis. Hlavním cílem je identifikovat jednotlivé faktory, které tyto postoje ovlivňují. Tento výzkum je realizován prostřednictvím 5 stupňového dotazníku Likertova typu, který obsahuje …více
Abstract:
This thesis "Factors Influencing Likes/Dislikes of Natural History in Particular Years of Primary School" is mostly about an attitude analysis of pupils on a secondary level of primary schools to taught lesson Natural History. The main goal is to identify particular factors influencing these attitudes. This research is realised through a five-degree questionnaire of Likert's type which includes 26 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOLEK, Jan. Faktory ovlivňující oblíbenost/neoblíbenost přírodopisu v jednotlivých ročnících na 2. stupni ZŠ. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 65tfey 65tfey/2
2. 1. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 1. 2018
Bulanova, L.
3. 1. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.