Bc. Kateřina Zálešáková

Diplomová práce

Autentická zkušenost setkání s člověkem s mentálním postižením: potenciál změny a účinné faktory

Potential of a Personal Change in Meeting People with Intellectual Disability
Anotace:
Tato práce se zabývá autentickou zkušeností setkání s člověkem s mentálním postižením a zaměřuje se na změny, ke kterým v důsledku této zkušenosti dochází. Teoretická část se věnuje variabilitě postojů k lidem s mentálním postižením a významným proměnným, které tyto postoje mohou ovlivňovat a měnit v příznivější. Výzkumná část práce zjišťuje, k jakým změnám může docházet v důsledku dlouhodobého, pravidelného …více
Abstract:
This thesis focuses on changes consequent on authentic experience of meeting people with intellectual disability. Theoretical part of the thesis describes the variability of attitudes toward people with intellectual disability and the important variables which can influence and positively change these attitudes. The empirical part of the paper investigates possible changes resulting from experience …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma