Ilona SUMEGOVÁ

Bakalářská práce

Scena Polska Teatru Cieszy\'nskiego jako propagator polskiego dramatu w RC

The Polish stage of the Cieszyn Theater as a propagator of Polish drama in the Czech Republic
Abstract:
The bachelor thesis deals with the bilingual theatre in Český Těšín, its contribution for this region and especially for the cultural life of the Polish minority living in the Czech Republic. The theatre history, currrent situation and its actvities are introduced here. The first part describes the life of the Polish society on the Czech side of Těšínské Slezsko. The second part specifies such terms …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá dvojjazyčným divadlem v Českém Těšíně, jeho přínosem pro tento region, a to zejména pro kulturní život polské národnostní menšiny žijící na území České republiky. Je zde představena historie divadla a jeho současný stav, aktivity. Úvodní část práce je zaměřena na život polské společnosti na české straně Těšínského Slezska. Druhá část specifikuje, co je to divadlo, scéna, …více
 
 
Jazyk práce: portugalština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2012
  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUMEGOVÁ, Ilona. Scena Polska Teatru Cieszy\'nskiego jako propagator polskiego dramatu w RC. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta