Bc. Miroslav Minárik

Diplomová práce

Analysis of the Change Management Process in Agile Software Development

Analysis of the Change Management Process in Agile Software Development
Anotace:
Hlavným cieľom tejto práce je preskúmať a pochopiť efekt adopcie agilného vývoja, konkrétne v oblasti riadenia zmien, na odhad ceny, spokojnosť zákazníka a dobu dodania
Abstract:
The main goal of this thesis is to study and understand effects of agile approach adoption, particularly in field of change management, on effort estimation, customer satisfaction and delivery time.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky