Vendula Machů

Bakalářská práce

Izotermní krystalizace nukleovaného větveného polypropylenu

Isothermal crystallization of long chain branched polypropylene with nucleating agent
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá izotermní krystalizací větveného polypropylenu čistého, s obsahem specifického beta-nukleačního činidla a zjasňovacího alfa-nukleačního činidla. Proces izotermní krystalizace se sleduje pomocí diferenciální snímací kalorimetrie, vznikající morfologie pak pomocí širokoúhlé rentgenové difrakce. Bylo zjištěno, že zatímco oba typy nukleačních činidel zásadně ovlivňují průběh …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with isothermal crystallization of branched polypropylene without nucleating agent, containing a specific beta-nucleating agent and a brightening alpha-nucleating agent. The process of isothermal crystallization is monitored by differential scanning calorimetry, and the resulting morphology is monitored by wide-angle X-ray diffraction. It has been found that while both types of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Machů, Vendula. Izotermní krystalizace nukleovaného větveného polypropylenu. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe