Bc. Andrea Boďová

Bakalářská práce

Elektronické bankovníctvo vo vybranej komerčnej banke

Electronic banking in chosen commercial bank
Abstract:
Purpose of Bachelor thesis is analyse electronic banking in chosen commercial bank. The first chapter clarifies commercial bank, its status, importance and functions. The second chapter is already focused on electronic banking in particular, its advantages and disadvantages. Electronic banking products, which we analyzed in this chapter, we used for comparison in the third chapter, where we compared …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je analyzovať elektronické bankovníctvo vo vybranej komerčnej banke. Prvá kapitola objasňuje komerčnú banku, jej postavenie, význam a funkcie. Druhá kapitola je zameraná už na konkrétne elektronické bankovníctvo, jeho výhody a nevýhody. Produkty elektronického bankovníctva, ktoré sme rozobrali v tejto kapitole, sme použili pre porovnávanie v tretej kapitole, kde sme porovnávali …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management