Mgr. Jaroslav Vážný, DiS.

Bachelor's thesis

Data mining model pro astronomii

Data mining model pro astronomii
Anotácia:
Bakalářská práce Dobývání znalostí z astronomických dat pojednává o metodách získávání a dobývání znalostí v kontextu astrofyziky. Diskutovány jsou možné zdroje dat, metody dobývání znalostí (klasifikační stromy a shluková analýza) a nezbytné související technologie. Praktická část je zaměřena na klasifikaci a hledání nových objektů typu BL~Lac na základě charakteristik spektra v archívu Sloanovy digitální …viac
Abstract:
My Bachelor's Thesis Data Mining from Astronomical Data deals with data mining methods in the contex of astrophysics. Possible data sources, data mining methods (classification trees and clustering) and corresponding technologies are discussed. Practical part of this work is focused on classification BL Lac objects based on spectral characteristics in the Sloan Digital Survey data warehouse. The algoritm …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2009
  • Vedúci: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Škoda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta