Eva Šerá

Bakalářská práce

Sociální a kulturní život seniorů ve městě a na venkově

The Social and Cultural Life of Seniors in Towns and in the Countryside
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá v širším pojetí s ohledem k demografickému stárnutí populace problematikou stáří a stárnutí a v užším pojetí volnočasovými aktivitami konkrétně sociálním a kulturním životem seniorů a jeho kvalitou. Teoretická část začíná vymezením terminologie a teoretických východisek zvoleného tématu včetně vymezení základních pojmů a zkoumání stavu k tématu v domácí a zahraniční …více
Abstract:
This thesis is engaged in a broader sense, considering the aging population and the problems of old age and aging in the narrower sense leisure activities namely social and cultural life of the elderly and their quality. The theoretical part starts with defining terminology and theoretical foundations of the chosen topic, including the definition of fundamental concepts and state of the subject in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šerá, Eva. Sociální a kulturní život seniorů ve městě a na venkově. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika