Michal KAWULOK

Diplomová práce

Reflexe studia sociální práce sociálními pracovníky

Reflection of study of social work by social workers
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za cíl zjistit motivy ke studiu oboru sociální práce a provést reflexi těchto motivů z hlediska jejich naplnění v praxi z pohledu absolventů studia sociální práce. Současně usiluje o odhalení skrytých stránek motivace při výkonu profese sociálního pracovníka, kde se řadí skrytý mocenský stín a syndrom pomocníka. Práce je členěna do pěti kapitol, jež mají chronologickou …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find out motives for studying social work and to carry out reflection of these motives in terms of their realization in practice from the point of view of social work graduates. At the same time it seeks to reveal hidden aspects of motivation in the practising social worker profession where a hidden power shadow and a helper syndrome are included. The work is divided into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Papřoková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAWULOK, Michal. Reflexe studia sociální práce sociálními pracovníky. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií