Adriana IRCHOVÁ

Bakalářská práce

Vnímání krajiny a péče o ní skrze myslivectví

The perception and care of the countryside through gamekeeping
Anotace:
Práce se zaměřuje na specifickou intersubjektivitu myslivců. Cílem bylo potvrdit či naopak vyvrátit jejich sebeidentifikaci s prostorem, ve kterém se každodenně pohybují. Tematicky je práce zaměřena na fenomén místa a krajiny, která sebou nesou významy. Tyto významy jsou do nich vloženy skrze prožitky, příběhy a zkušenosti spjaté s každodenním pohybem v nich. Předmětem zájmu bylo je poznat, a poznat …více
Abstract:
My bachelor thesis focuses on the specific intersubjectivity of gamekeepers. The goal of my work was to accept or reject their self-identification with the professional space in which they operate on a daily basis. Thematically the thesis is focused on the phenomena of space and landscape, which carry their own meanings. Those meanings are inserted in them through experiences, narratives and practices …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

IRCHOVÁ, Adriana. Vnímání krajiny a péče o ní skrze myslivectví. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie