Theses 

KULTURNÍ DIPLOMACIE RUSKÉ FEDERACE Případ Srbské republiky a entity Republiky srbské v Bosně a Hercegovině – Bc. Bronislava LEHOCKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Bronislava LEHOCKÁ

Diplomová práce

KULTURNÍ DIPLOMACIE RUSKÉ FEDERACE Případ Srbské republiky a entity Republiky srbské v Bosně a Hercegovině

Cultural diplomacy of the Russian Federation. Case of Republic of Serbia and Republika Srpska entity in Bosnia and Hercegovina.

Anotace: Diplomová práce se věnuje tématu kulturní diplomacie a konceptu měkké moci Ruské federace, její teoretickou definicí a analýzou nástrojů používaných v praxi. Základním východiskem je koncept amerického politologa Josepha Nye zabývající se propagací pozitivního obrazu země a vlivem veřejné diplomacie na veřejné mínění. Práce se soustředí na region západního Balkánu zejména na entitu Bosny a Hercegoviny Republiku srbskou a Srbskou republiku, kde je analyzována činnost ruských nástrojů kulturní diplomacie. Práce se rovněž zabývá organizační a strategickou kapacitou zahraniční kulturní politiky RF a její schopností ovlivnit veřejné mínění ve zkoumaných státech.

Abstract: The thesis deals with the topic of cultural diplomacy and concept of soft power in the Russian Federation, its theoretical definition and analysis of tools used in practical public diplomacy. The theoretical work of political scientist Josef Nye provides basis for the analysis concerning the promotion of the positive image of the country and the effect that public diplomacy has on the general public opinion. The thesis concentrates on the Western Balkans area, particularly on Republika Srpska. the territory of Bosnia and Herzegovina and the Republic of Serbia, where the activities of Russian cultural diplomacy are analysed. The thesis also deals with the organizational and strategic capacity of RF's foreign cultural policy and its ability to influence public opinion in the analysed countries.

Klíčová slova: kulturní diplomacie, veřejná diplomacie, zahraniční politika, Ruská federace, Republika srbská, Srbská republika, měkká moc, Balkán

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Žídková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=217517 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

LEHOCKÁ, Bronislava. KULTURNÍ DIPLOMACIE RUSKÉ FEDERACE Případ Srbské republiky a entity Republiky srbské v Bosně a Hercegovině. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 21:51, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz