Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D.

Disertační práce

Genes of innate immunity and their significance in evolutionary ecology of free living rodents

Genes of innate immunity and their significance in evolutionary ecology of free living rodents
Anotace:
Včasné rozpoznání patogenů je zásadní pro efektivní imunitní odpověď, zajišťující aktivaci adekvátních obranných mechanismů. U obratlovců je obecně zdokumentováno, že molekuly adaptivní imunity, které se účastní rozpoznání patogenů, jsou často předmětem intenzivních selekčních tlaků. Naopak mnohem méně údajů je známo o selekci působící na receptory vrozené imunity. Cílem této práce je popsat variabilitu …více
Anotace:
neboť rozpoznává virové nukleové kyseliny, které jsou značně podobné hostitelským molekulám, a jakákoliv i drobná změna by mohla vést k autoimunitním poruchám.
Abstract:
Appropriate recognition of parasites is crucial for effective immune response, ensuring activation of adequate defence mechanisms. In vertebrates, it has frequently been demonstrated that genes encoding proteins involved in pathogen recognition by an adaptive immune system are often subject to intense selection pressures. On the contrary, much less information has been provided on the evolution of …více
Abstract:
tion could cause autoimmunity.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 12. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
  • Oponent: prof. MVDr. et RNDr. Petr Hořín, CSc., prof. Dirk Werling

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta