Mgr. Kateřina Kučerová

Bakalářská práce

Štědrovečení sen Mořice Angera a Louskáček Pjotra Iljiče Čajkovského - srovnání okolností vzniku a provádění dvou baletů z přelomu 80. a 90. let 19. století

Christmas Eve's Dream by Mořic Anger and Nutcracker by Pyotr Ilyich Tchaikovsky - comparison of origins and performances of two ballets from the late 1880s and early 1890s
Anotace:
Bakalářská práce srovnává mezi sebou balet Štědrovečerní sen od skladatele Mořice Angera a balet Louskáček od Pjotra Iljiče Čajkovského. Balety jsou srovnávány z hlediska úrovně provedení na přelomu 80. a 90. let 19. století, námětu, prvotního impulzu, který vedl ke vzniku baletů a dobových hodnocení. K jednotlivým baletům jsou podány informace týkající se příběhu, skladatele a choreografa. Práce podává …více
Abstract:
The thesis compares ballet Christmas Eve´s Dream by composer Mořic Anger and ballet Nutcracker by Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Ballets are compared according to a performance level at the turn 80´s and 90´s of the 19th century, theme, the first impulse which lead up to formation ballets and their evaluation from that time. Information about the individual ballet stories, compositor and choreographer are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.