Bc. Laura Slovinská

Bakalářská práce

Drenáž podzemních vod v oblasti jaderné elektrárny Temelín

Groundwater drainage in the area of nuclear power plant Temelin
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to characterize groundwater drainage and the determination of hydraulic parameters of the riverbed. The research was focused on selected streams in the area of a nuclear power plant located in Temelín, due to planned construction of another 2 nuclear reactors. This construction was the main reason to assess characteristic of groundwater and surface water interaction …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce je charakteristika drenáže podzemných vôd vodnými tokmi a určenie hydraulických parametrov dnových sedimentov na vybraných tokoch v oblasti jadrovej elektrárne Temelín, kde je projektovaná dostavba 2 jadrových reaktorov. V prípade dostavby je nutné charakterizovať miesta drenáže podzemných vôd, ktorá vychádza z hodnôt hydraulických parametrov dnových sedimentov. Tie boli …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Adam Říčka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Chroustová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální