Monika ŠÍMOVÁ

Bakalářská práce

Ghetto jako přirozená postindustriální funkce pevnostního města - případ Josefov

Ghetto as natural postindustrial functionality of fortress city - Josefov case
Anotace:
Práce Ghetto jako přirozená postindustriální funkce pevnostního města se zabývá konkrétním případem ? bývalým pevnostním městem Josefov, dnes čtvrtí města Jaroměř. První teoretická část práce se zabývá nastíněním vývoje a funkce pevnostního města Josefov, další částí je popis dnešní situace v Josefově v kontextu teorie sociálně vyloučené lokality, s čímž souvisí teorie sociální exkluze a prostorové …více
Abstract:
The Thesis ?Ghetto as a natural post-industrial function of bastion town? deals with the specific case ? former bastion town Josefov, nowadays a town district Jaroměř. The theoretical part is aimed at the outlining of the development and function of the bastion town Josefov. Furthermore, the Thesis describes current situation in Josefov in the context of the theory of social excluded locality, related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Zveřejnit od: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÍMOVÁ, Monika. Ghetto jako přirozená postindustriální funkce pevnostního města - případ Josefov. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická