Bc. Eva Dibitanzlová

Diplomová práce

Specifika marketingové komunikace vybraných finančních produktů

Specifics of the marketing communication of selected financial products
Anotace:
V této diplomové práci jsem popsala z obsahového a marketingového hlediska vybrané úvěrové produkty. Zhodnotila jsem jejich marketingovou komunikaci a popsala prvky, které společnosti v rámci marketingu svých produktů mají společné, nebo se jimi navzájem odlišují. Stanovila jsem specifika marketingové komunikace úvěrových produktů. Rozebrala jsem, které marketingové aktivity jsou pro společnost efektivní …více
Abstract:
In this thesis, I described the content and marketing standpoint selected financial products (credits). I assessed their marketing communication and described the elements that companies in marketing their products have in common, or where they differ. I have throughly analyzed effectiveness of these marketing strategies. My main focus and goal was to compare functioning elements of given products …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní