Tomáš Kršňák

Bachelor's thesis

Finančná kontrola

Financial inspection
Abstract:
Aim of the bachelor thesis is to clarify and bring the issue of financial inspection. The first part is dedicated to the legal definition under the act. 502/2001 Z.z. of financial inspection and internal audit and amendment of certain acts as amended, describe the financial inspection of different perspectives based on theoretical knowledge. Then bachelor work mentioning segmentation of financial inspection …viac
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je objasniť a priblížiť problematiku finančnej kontroly. V prvej časti sa venujeme jej zákonnému vymedzeniu podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, charakterizujeme finančnú kontrolu z rôznych hľadísk vychadzajúc z teoretických poznatkov. Následne práca uvádza členenie finančnej …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2012
  • Vedúci: JUDr. Ing. Lucia Kubincová
  • Oponent: JUDr. Jana Šimonová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking