Bc. Sandra Repková

Master's thesis

Generické kompetence manažerů

Generic competencies of managers
Abstract:
Repková, Sandra. Generic competencies of managers, [Master’s Dissertation], The Institute of Hospitality Management in Prague, Ltd. Prague: 2016. 83 p. This master’s dissertation deals with a global view of the competence of the manager. The objective of the research was to identify the generic competences of managers who are not tied to a specific place and which are the guarantee of good performance …more
Abstract:
Repková, Sandra. Generické kompetencie manažérov [Diplomová práca], Vysoká škola hotelová. Praha: 2016. 83 s. Predložená diplomová práca sa zaoberá celkovým pohľadom na kompetencie manažéra. Cieľom práce je identifikovať generické kompetencie manažérov, ktoré nie sú viazané na konkrétne manažérske miesto a ktoré sú garantom dobrého výkonu v rôznych organizáciách, a zároveň zistiť súčasnú úroveň týchto …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martina Beránek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management