JUDr. Bc. Radovan Malachta

Disertační práce

Francouzská koncepce výhrady veřejného pořádku: inspirace pro české pojetí?

The French Concept of the Public Policy Exception: Inspiration for the Czech Approach?
Anotace:
Disertační práce se zabývá francouzskou a českou koncepcí výhrady veřejného pořádku. Předmětem zkoumání je analýza francouzského přístupu k veřejnému pořádku a vyhodnocení toho, zda je francouzský přístup odlišný od českého, případně zda může být inspirativní pro české pojetí výhrady. Práce se zaobírá historickým vývojem veřejného pořádku, dále rovinou terminologickou a rovinou aplikační. V aplikační …více
Abstract:
The dissertation thesis examines the French and Czech concepts of the public policy reservation. The research aims at analysing the French approach to public policy and evaluating whether the French approach differs from the Czech one or whether it could be inspiring for the Czech concept of the reservation. The thesis explores the historical development of public policy, its terminology and its application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 12. 2023
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., Professor emeritus JUDr. Michael Bogdan, B.A., LL.M, jur.dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Mezinárodní právo soukromé