Ingrid Pastoreková Hegyiová

Bakalářská práce

Internet banking v podmienkach slovenských bánk

Internet banking in condition of Slovak
Abstract:
The bachelor work is focused to using of internet banking in the conditions of Slovak banks. In the work, there are presented and described the main instruments for the realization of mentioned service. Also there is presented the analysis of quality of selected banks in Slovakia. The analysis is aimed first of all to amount, accessibility and user interface on the side of clients. The prior sector …více
Abstract:
PASTOREKOVÁ Hegyiová Ingrid, Internet banking v podmienkach slovenských bánk. [Bakalárska práca] Vedúci práce: Ing. Hussam MUSA, PhD., Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalárska práca je zameraná na používanie internet bankingu v podmienkach slovenských bánk. V práci sú prezentované základné prostriedky, ktorými sa na Slovensku realizuje hore uvedená služba a u vybraných slovenských bánk je vykonaná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
  • Oponent: Ing. Miroslav Krasňan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management