Bc. Lenka Lasáková

Master's thesis

Toponyma na katastru obce Bolatice (okres Opava)

Toponyms in the cadastre of the village Bolatice (Opava District)
Abstract:
Předmětem diplomové práce je popis toponymie na katastru obce Bolatice v Moravskoslezském kraji, v býv. okrese Opava. Úvodní kapitoly informují o základních charakteristikách zkoumané obce. Následující kapitoly jsou teoretickými východisky pro praktickou práci s materiálem - obsahují stručný přehled základních pojmů z oblasti toponomastiky a teorii modelové klasifikace toponym. Nejobsáhlejší částí …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on a description of toponymy in a cadastre of village Bolatice located in the Moravian-Silesian region in former Opava district. The initial chapters inform about the essential characteristics of the surveyed village. The following chapters are the theoretical basis for the practical work with material – they contain a brief overview of the principal concepts of the toponomastics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Soňa Hartmannová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / Czech Language and Literature