Bc. Radka Nováková

Diplomová práce

Marketing a marketingová komunikace města Stříbra

Marketing and marketing communication of City Stříbro
Anotace:
Tématem této diplomové práce je marketing a marketingová komunikace města. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretickém bloku definuji základní pojmy ze tří oblastí – marketingu, marketingové komunikace a veřejné správy. Také zde popisuji rozdíly mezi obecným marketingem a marketingem aplikovaným do prostředí města a jeho správy. Praktická část se již konkrétně zabývá marketingovou komunikací města …více
Abstract:
The theme of this thesis is marketing and city marketing communication. This thesis consists of two parts. In the theoretical part I define the basic concepts of three disciplines – marketing, marketing communication and public administration. Here I also describe the differences between general marketing and marketing applied to the environment of the city and to its management. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2013
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní