Bc. Martin Grmela

Bakalářská práce

Vývoj a současný stav Mixed Martial Arts v České republice

History and current state of Mixed Martial Arts in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem práce je vývoj a současný stav v Mixed Martial Arts (MMA) v České republice. Práce je napsána ve 4 částích. V primární části je popsán cíl, úkoly a metodika dané práce. V sekundární části charakteristika, historie, taktika, vzdálenost a také základní techniky MMA. V terciální části se dočteme o MMA zaměřenou na Českou republiku. Jsou zde zahrnuty pravidla, organizace a kluby provozující MMA …více
Abstract:
The main topic if this thesis is a current state of Mixed Martial Arts (MMA) in the Czech Republic. The thesis has been written in 4 parts. In the primary part is described goal, tasks and mothodology. In the secondary part is the characterization, history, tactic, distance and basic techniques of MMA. In the tercial part is the MMA focused on the Czech Republic. We can find there rules, organizations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek