MgA. Ivana Rovňáková

Bakalářská práce

Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a možnosti ich začlenenia //do činnosti základných umeleckých škôl

Chosen tools of marketing communication //and possibilities how to implement them into the work of art schools
Abstract:
Annotation The bachelor´s thesis „Chosen tools of marketing communication and possibilities how to implement them into the work of art schools” focuses on the development of marketing communication at art schools. It is focused on the Public Relations and offers the selection of tools suitable to be implemented at art schools. The main goal of the research section of the diploma thesis is to bring …více
Abstract:
Anotácia Bakalárska práca „Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a možnosti ich začlenenia do činnosti základných umeleckých škôl.“ sa zaoberá rozvojom marketingovej komunikácie na základných umeleckých školách. Zameriava sa predovšetkým na vzťahy s verejnosťou (PR) a ponúka výber nástrojov, ktoré sú vhodné pre aplikáciu na základných umeleckých školách. Výskumná časť si kladie za cieľ priniesť …více
 
 
Jazyk práce: slovinština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Beáta Holá
  • Oponent: Mgr. Mgr. Jana Tichá Janulíková, Dip. um.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/szpcm/