Bc. František Lavička

Bakalářská práce

Determinanty spotřeby alkoholu

Determinants of Alcohol Consumption
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza možných faktorů ovlivňujících spotřebu alkoholu za pomocí různých dat na úrovni zemí světa. První část práce je zaměřena především na rešerši existující literatury pojednávající o determinantech konzumace alkoholu. Ve druhé části práce jsou dle rešerše vybrány vysvětlující proměnné, stanoveny výzkumné hypotézy a za pomocí lineárního regresního modelu je provedeno …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis is the analysis of potential factors influencing alcohol consumption using various data on the countries level. The first part is particularly focused on the literature review dealing with determinants of alcohol consumption. In the second part, we choose based on the literature review independent variables, formulate research hypothesis, and perform the hypothesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika