Bc. Tami Bočková

Bakalářská práce

Detekce mezidruhového genového toku u etiopských hlodavců

Detecting gene flow between Ethiopian rodents
Anotace:
Výzkum genového toku hraje důležitou roli v poznání vztahů jak mezi druhy, tak mezi jejich geny. Přestože mitochondriální introgrese je v přírodě běžným jevem, nezřídka může narazit na překážku mitonukleárních inkompatibilit. Tato práce se zabývá hypotézou, že tento konflikt je vyřešen pomocí současné nukleární introgrese odpovídajících genů. Pro testování hypotézy jsou využita pool-seq data Etiopských …více
Abstract:
Research of interspecific gene flow plays a crucial role in comprehending the relationships not only between species, but also between the loci of their genomes. Although mitochondrial introgression is commonly observed in nature, it may encounter challenges caused by mitonuclear incompatibilities. The thesis hypothesizes that this natural conflict is solved by the co-introgression of closely related …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2023
  • Vedoucí: prof. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Mikula, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematická biologie a biomedicína / Biomedicínská bioinformatika

Práce na příbuzné téma