Bc. et Bc. Klára Horná

Bachelor's thesis

Slevové portály z pohledu podniku

Group buying from company's perspective
Abstract:
The aim of this bachelor thesis “Group buying from company’s perspective“ is to analyse the efficiency of the mentioned market tool from the point of view of business in the Czech Republic. The author is concentrated on a profit and a rate of return in a short term, as well as in a long term.
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Zľavové portály z pohľadu podniku“ je analýza využiteľnosti tohto marketingového nástroja z pohľadu podniku v Českej republike. Autor sa zameriava na zisk a návratnosť v krátkom a dlhom období.
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2016
  • Vedúci: Ing. Bc. Michal Ďuriník
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economy and Management / Business Management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.