Bc. Josefína Juhasová

Diplomová práce

Filthy translation of Irvine Welsh: a comparative analysis

Filthy translation of Irvine Welsh: a comparative analysis
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá dvěma českými překlady románu skotského autora Irvina Welshe, Filth, se zaměřením na překlad vulgarismů. První překlad, Sviňák, od Víta Malinovského byl vydán v roce 2001 nakladatelstvím Maťa a druhý překlad od Víta Penkaly, Špína, byl vydán v roce 2015 naskladatelstvím Argo. Teoretická část práce popisuje vulgarismy jako jev, jejich roli v jazyce z lingvistického i psychologického …více
Abstract:
This thesis deals with two Czech translations of a novel by Scottish author Irvine Welsh, Filth, with focus on the translation of swear words. The first translation, Sviňák, by Vít Malinovský was published in 2001 by the Maťa publishing house and the second one by Vít Penkala, Špína, was published in 2015 by Argo publishing house. The theoretical part of the thesis will discuss swearing as a phenomenon …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka