Jiří MARTÍNEK

Bakalářská práce

Webová aplikace Fantasy 1. hokejová liga

Web application Fantasy First Hockey League
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce je vytvoření webové aplikace umožňující správu virtuálního hokejového týmu a následnou soutěž v tzv. Fantasy lize. Kromě soutěžení ve Fantasy lize poskytuje aplikace informace o 1. hokejové lize formou článků. Teoretická část práce se zabývá možnými realizacemi projektu Fantasy ligy, programovacími technologiemi a problematikou bezpečnosti webové aplikace. V této části …více
Abstract:
The subject of my bachelor thesis is create an application for managing a virtual ice hockey team and the following competition in so-called Fantasy league. Besides competitioning in Fantasy league the application provides information about the First Czech Hockey League in the form of articles. The theoretical part of this thesis deals with possible realizations of project Fantasy league, programing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARTÍNEK, Jiří. Webová aplikace Fantasy 1. hokejová liga. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma