Milena PACNEROVÁ

Bakalářská práce

Fundraising jako způsob financování v nestátní neziskové organizaci Diakonie ČCE Ostrava

Fundraising as a method of financing at the non-state nonprofit organization Diakonie ČCE Ostrava
Anotace:
Fundraising je důležitý způsob financování a získávání finančních prostředků pro neziskové organizace. Tato metoda financování je neodmyslitelnou součástí mnoha organizací a podniků. V teoretické části práce je popsána úloha fundraisera a využívání metod a nástrojů samotného fundraisingu. V praktické části je uvedena činnost neziskové organizace Diakonie ČCE Ostrava a její konkrétní fundraisingové …více
Abstract:
Fundraising is an important way how to gain financial funds and how to finance non-profit organizations. This method of financing is an inherent part of many organizations and companies. The theoretical part of this thesis describes the role of fundraiser and the usage of fundraising methods and tools. The practical part of this thesis presents activities of a non-profit organization Diakonie ČCE Ostrava …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PACNEROVÁ, Milena. Fundraising jako způsob financování v nestátní neziskové organizaci Diakonie ČCE Ostrava. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru