Zita Beráková

Diplomová práce

Mužská identita v modernej spoločnosti

Mužská identita v moderní společnosti
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na muže a jejich identitu v moderní společnosti. Úvodní kapitola se věnuje problematice mužské identity, jejímu vývoji od dětství a taky hledání kořenů její dnešní krize, jak to mnozí nazývají. Dále seznamuje s oblastmi rodiny, práce a společnosti a postupně v nich vykresluje úlohy a postavení mužského pohlaví. Cílem práce je přiblížit obraz muže v různých sférách života …více
Abstract:
This thesis is concerned with the men and their identity in modern society. Introductory chapter is dealing with issue of male identity, its evolution from childhood, and finding the heart of today's crisis, as many call it. Further it makes us acquainted with the areas of family, employment and society, and with the roles and status of male sex there. The main aim of the thesis is to present a picture …více
Abstract:
Diplomová práca sa zameriava na mužov a ich identitu v modernej spoločnosti. Úvodná kapitola sa venuje problematike mužskej identity, jej vývoju od detstva a tiež hľadaniu koreňov jej dnešnej kríze, ako to mnohí nazývajú. Ďalej zoznamuje s oblasťami rodiny, práce a spoločnosti a postupne v nich vykresľuje úlohy a postavenie mužského pohlavia. Cieľom práce je priblížiť obraz muža v rôznych sférach života …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Zuzana Hubinková
  • Oponent: Daniela Pauknerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20973