Bc. Kristýna Šromová

Diplomová práce

Židé na Vyškovsku s přihlédnutím na židovskou osadu Ivanovic na Hané

The Jews of Vyškovsko with regard to the Jewish community in Ivanovice na Hané
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce přináší obraz pěti židovských osad na Vyškovsku. V úvodní části je zaznamenán dějinný vývoj židovského obyvatelstva na Moravě a řada omezení, kterým byli Židé podrobeni. Jádro práce tvoří židovské osady ze Slavkova u Brna, Rousínova, Bučovic, Vyškova a Ivanovic na Hané, přičemž poslednímu zmíněnému městu se věnuji nejpodrobněji. Práce není vymezena časovým obdobím, …více
Abstract:
This master thesis provides a picture of five Jewish settlements in the district of Vyškov. The first part covers the historical development of the Jewish population in Moravia and a number of constraints to which Jews were subjected. The core of the work consists of the settlements of Austerlitz, Rousínov, Bučovic, Vyškov and Ivanovic na Hané, while the last-mentioned town is the broadest. Work is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová
  • Oponent: PhDr. Jiří Setinský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta